Bizi Takip Edin!   
     
2017 YILI "SİZE ÖZEL" OLACAK... ERKEN KAYIT FIRSATLARINI KAÇIRMAYIN!..

Size Özel Eğitim

Size Özel Eğitim ve Öğretim Modeli

Size Özel Eğitim Kurumları'nda  eğitim öğretim çalışmaları, öğrencileri bireysel farklılıklarına göre yönlendirilen "Size Özel Öğretim Modeli" ile yürütülmektedir. 

Bu modelde her yılın başında öğrencilerine çok detaylı ve bilimselliği kanıtlanmış Kişisel Öğrenme Stilleri testi uygulayan Size Özel Eğitim Kurumları, bu testten alınan bireysel ve sınıf bazındaki raporları uzmanlar eşliğinde öğrenci, veli ve öğretmenlerle paylaşıyor, eğitim öğretim sürecini bireysel farklılıkları da göz önüne alarak şekillendiriyor. 

"Her çocuk parmak izi kadar benzersizdir." ilkesinden hareket eden Size Özel Eğitim Kurumları, her öğrencisi için bu benzersiz parmak izini bilimsel veriler ışığında deşifre ederek her birine özel yöntemler ve çalışma ortamları hazırlıyor. Eğitim öğretim sürecinin en önemli halkalarından birisinin veli ve evdeki çalışma ortamı olduğunu bilen Size Özel Eğitim Kurumları, okulda olduğu gibi evde de o öğrenciye özgü en iyi çalışma ortamını velileriyle paylaşıyor ve "Nasıl öğreniyorsa öyle öğretiyoruz." sloganını hayata geçiriyor. 

Öğrenme sürecinde en önemli organımız beyin olmasına rağmen üzerinde en az araştırma yapılan organımızda maalesef beyindir. Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda insanoğlunun bazı önemli özelliklerinin sol beyin ve sağ beyinden kaynaklandığı ispatlanmıştır. Sol beyini gelişmiş olan bireyler ile sağ beyini gelişmiş olan bireylerin öğrenim sürecinde sıklıkla başvurduğu yöntemler aşağıdaki gibidir. 

 • SOL BEYİN

 • Kural Anlatır

 • Açıklar, İzah Eder

 • Sadece Konuşur

 • Liste Verir

 • Ezberlettirir

 • Formül Verir

 • Mantığa Dayandırır

 • Münazara Ettirir

 • Hissettirir, Dokundurur

 • Eleştirir

 

 • SAĞ BEYİN

 • Hikaye Anlatır, Benzetme Yapar

 • Canlandırır; Drama Kullanır

 • Resim, Renk, Ritim, Müzik Kullanır

 • Eğlendirir; Şaka, Espri Yapar

 • Şema Yapar, Çizdirir, Boyatır

 • Kişiselleştirerek Kullandırır

 • Duygulara Hitap Eder

 • Yaşama Geçirir, Tartışma Yaptırır,

 • Harekete geçirir.


İşte bu noktada öğrenmeyi kalıcı hale getirmek ve beynin her iki lobunu da etkin şekilde kullanabilen bireyler yetiştirebilmek amacıyla farklı yöntemlere yer verilmelidir. Size Özel Eğitim Kurumları öğretmenlerinin en önemli farkı buradadır. Sınıfındaki öğrencilerin Kişisel Öğrenme Stilleri hakkında detaylı bir raporu olan öğretmen, sınıfındaki bireysel farklılıklara göre etkinlikler planlar, bu çeşitli ve hedefi 12'den vuran etkinlikler sayesinde de öğrenim sürecini destekler. 

Yine bilimsel araştırmalar, insanoğlunun bilgiyi 3 şekilde algıladığını göstermiştir. Görsel, işitsel, kinestetik. Erken çocukluk döneminde daha çok genetik özelliklerle, yaş ilerledikçe de çevre şartlarına göre değişebilen bu öğrenme stillerinin hiç birisi diğerine göre üstün değildir. Öğrenim sürecindeki esas amaç bu üç özelliği de geliştirebilmektir, çünkü öğrenciler hayata atıldıklarında ne ile karşılaşacakları belli olmayıp her türlü olasılığa hazır olarak kendilerini eğitmemiz gerekir. 

Öğretmenin sınıfında kullandığı yöntem ve teknikler öğrenme stillerini direkt olarak yönlendirir. Türkiye’deki eğitimde her öğretmen kendi öğrenme stiline göre ders anlatımı yaptığından, öğrencileri de belirli bir süre sonra öğretmeninin öğrenme stiline sahip oluyor. Size Özel Eğitim Kurumların da ise öğretmenler kendi öğrenme stillerine göre değil, öğrencilerinin öğrenme stillerine göre dersini planlar. Öğrencilerinin güçlü olduğu öğrenme stillerine göre etkinlik planlayabildiği gibi, diğer stillerin de gelişebilmesi için farklı etkinlikler de planlar. Ve bütün bunlar bilimsel veriler ışığında gerçekleştirilir. 

Size Özel Eğitim Kurumları öğrencileri tüm bu bilimsel veriler ışığında hem sol lobunu hem sağ lobunu kullanabilen, tüm öğrenme stillerine uyum sağlayan bir yapıya sahip olarak, hayat başarısına uzanan merdivende en çok ihtiyacı olan "özgüven", "esneklik" ve "çok yönlülük" vasıflarına sahip bireyler olurlar. 

Öğretmenlerine sık sık uyguladıkları hizmet içi eğitim programlarıyla "kişiye özgü" ders planının hazırlanması ve farklı eğitim öğretim yöntemlerini sınıfa aktarma yollarını paylaşan Size Özel Eğitim Kurumları, son zamanlarda elde ettiği ulusal ve uluslararası büyük başarılarla da bu modeli uygulamadaki kalitesini açıkça göstermiştir. 


Size Özel Eğitim ve Öğretim Modeline Göre Tasarlanmış Esnek Sınıf Ortamları 

Size Özel Eğitim Kurumları’nda öğrencilerin öğrenim stillerine uygun olarak düzenlenen Size Özel Öğretim Sınıfları, çocukların etkileşim ve iletişim becerilerini geliştirmelerine, bireysel ve grup çalışmalarında daha eğlenceli ve kalıcı öğrenmelerine ortam hazırlıyor. 

Esnek sınıflar bireysel aktarıcı eşliğinde, bütünsel ve grupla öğrenen öğrenci tiplerinin hepsine uygun ortamlar sunuyor.

Bu sınıfların en önemli özelliği öğretmenin sınıftaki öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve desteklenmesi gereken alanlarına göre gruplandırıp, bu gruplara göre özel görevler, çalışmalar yapabiliyor olmasıdır. 

Esnek sınıflar sayesinde öğretmenler her grubun ihtiyacına yönelik çalışma alanı ayarlayıp, tahtasını ve bilgisayarını o gruba göre yönlendirebilir. Bu sayede değerlendirme aşamasında da her grup veya birey öğretmeninden kendi etkinliğine, çalışmasına göre geri bildirim alabilir. 


Size Özel Eğitim ve Öğretim ile Dil Eğitimi 

Size Özel Eğitim Kurumları’nda "Size Özel Öğrenme Modeli", dil ediniminde de etkin olarak uygulanıyor. Her öğrencinin bireysel gelişimini gösteren değerlendirmeler yapılıp öğrencilerin dil becerilerindeki gelişim ve eksiklikleri saptanıyor. Bu şekilde her öğrenciye eksiklikleri doğrultusunda özel ödevler hazırlanıyor ve kişisel geri bildirim veriliyor.